Komplementární projekty

Projekt má přímou vazbu na projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748, Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity (Rozvoj technologické platformy NZIS), jehož datové výstupy bude využívat.

Zároveň projekt plně navazuje na další projekty realizované v rámci Reformy psychiatrické péče v ČR, které jsou realizovány v rámci 39. výzvy OPZ Ministerstvem zdravotnictví ČR či NUDZ. Konkrétní informace o jednotlivých projektech v Reformě psychiatrické péče jsou dostupné na webu reformy http://www.reformapsychiatrie.cz/.

Projekt zásadně přispěje k realizaci Akčního plánu pro hodnocení indikátorů zdraví české populace (AP č. 13), pro implementaci Zdraví 2020 - (usnesení vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 671). Datová základna segmentu psychiatrické péče je rovněž synergickým doplněním úkolů o kultivaci úhrad akutní lůžkové péče v programovém prohlášení vlády ČR.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace