Registr CDZ v pilotním provozu

Subjekty údajů v registru

Hodnocenými poskytovateli jsou pracoviště zaměřená na poskytování multidisciplinární péče pro osoby s duševním onemocněním, tedy primárně Centra duševního zdraví (dále jen CDZ). Data těchto pracovišť jsou poskytována ÚZIS ČR na základě platných smluvních ujednání, opravňujících k jejich hodnocení, včetně propojení poskytnutých dat s dalšími daty Národního zdravotního informačního systému (NZIS), zejména s daty Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS).Agregovaná data o činnosti CDZ I

Charakteristiky klientů vstupujících do péče CDZ I

Popis klientů v CDZ I čerpajících péči po dobu půl roku, roku a roku a půl

Charakteristiky pacientů, kteří ukončili péči v CDZ I

Hospitalizace pacientů v péči CDZ I před a po jejich přijetí do péče


Dostupnost péče CDZ

Dostupnost péče CDZ vyjádřená v minutách jízdy autem

Počty obyvatel v krajích, pro které je péče v CDZ naprosto nedostupná, tedy nedostanou se do CDZ ani po 45 minutách jízdy autem

Kraj Počet obyvatel (1. 1. 2021) Počet obyvatel v obcích mimo dojezd 45 min od CDZ Podíl obyvatel mimo dojezd 45 min od CDZ Plocha území (tis. km2) Plocha území mimo dojezd 45 min od CDZ (tis. km2) Podíl plochy území mimo dojezd 45 min od CDZ
Praha a Středočeský kraj 1 397 997 122 689 4,50 % 11,4 2,4 21,20 %
Jihočeský kraj 643 551 162 680 25,30 % 10,1 4,9 48,50 %
Jihomoravský kraj 1 195 327 121 696 10,20 % 7,2 2,6 36,40 %
Karlovarský kraj 293 311 2 800 1,00 % 3,3 0,7 20,10 %
Kraj Vysočina 508 852 65 148 12,80 % 6,8 1,8 26,50 %
Královéhradecký kraj 550 803 28 272 5,10 % 4,8 0,9 19,50 %
Liberecký kraj 442 476 102 020 23,10 % 3,2 1,7 52,30 %
Moravskoslezský kraj 1 192 834 37 229 3,10 % 5,4 1,4 26,10 %
Olomoucký kraj 630 522 106 438 16,90 % 5,3 2,1 39,60 %
Pardubický kraj 522 856 184 635 35,30 % 4,5 2,2 48,70 %
Plzeňský kraj 591 041 42 903 7,30 % 7,6 2 26,20 %
Ústecký kraj 817 004 257 960 31,60 % 5,3 2,6 48,60 %
Zlínský kraj 580 119 136 567 23,50 % 4 1,8 45,20 %
ČR celkem 10 701 777 1 371 037 12,80 % 78,9 27,1 34,30 %

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace