Registr CDZ

Subjekty údajů v registru

Hodnocenými poskytovateli jsou pracoviště zaměřená na poskytování multidisciplinární péče pro osoby s duševním onemocněním, tedy primárně Centra duševního zdraví (dále jen CDZ). Data těchto pracovišť jsou poskytována ÚZIS ČR na základě platných smluvních ujednání, opravňujících k jejich hodnocení, včetně propojení poskytnutých dat s dalšími daty Národního zdravotního informačního systému (NZIS), zejména s daty Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). Konkrétně jde o následující pracoviště/subjekty:

CDZ vzniklá v rámci projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví I“:

  • CDZ Přerov
  • CDZ Havlíčkův Brod
  • CDZ Brno
  • CDZ Praha 9 – Prosek
  • CDZ Praha 10 – Strašnice

Agregovaná data o činnosti CDZ I

Charakteristiky klientů vstupujících do péče CDZ I

Popis klientů v CDZ I čerpajících péči po dobu půl roku, roku a roku a půl

Charakteristiky pacientů, kteří ukončili péči v CDZ I

Hospitalizace pacientů v péči CDZ I před a po jejich přijetí do péče

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace