Psychiatrie v datech

Psychiatrická péče je heterogenní segment péče, který se stará o chronická onemocnění s významnou akutní složkou a důrazem na dlouhodobou dispenzarizaci pacienta. Tato stránka zajišťuje informační servis pro oblast zdravotní péče o duševní zdraví v ČR a integruje v sobě informace a referenční data o poskytovatelích zdravotní péče i konkrétní epidemiologická data, která jsou za oblast péče o duševní zdraví v segmentu zdravotnictví k dispozici, včetně metodik jejich zpracování.

  • Záložka Psychiatrická péče v ČR obsahuje referenční data a indikátory kvality systému péče o duševní zdraví jako celku a základní parametry a data o lůžkové i ambulantní péči.
  • Informační systém psychiatrie v sobě integruje dostupná epidemiologická data o některých významných diagnostických skupinách psychiatrie za respektování věkově specifických fenoménů.
  • Registr CDZ je komplexní vícezdrojový informační systém center duševního zdraví a obsahuje metodické materiály stran sběru a hodnocení dat i vlastní vyhodnocení této nové komponenty zdravotně-sociální péče.
  • Oborové statistiky prezentují ucelené analytické materiály vzniklé na základě konkrétních požadavků stakeholderů v oblasti péče o duševní zdraví 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace