Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007755
Financováno: Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost
Datum realizace: 1. 3. 2018  – 31.10. 2022
Celkový plánovaný rozpočet: 39 678 720 Kč


Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit reformu zdravotních služeb v oblasti psychiatrické péče prostřednictvím vybudování datové základny a analytických a informačních nástrojů, komplexně mapujících péči o duševní zdraví v České republice.

Vytvořené výstupy

 1. Interaktivní mapy poskytovatelů zdravotní a sociální péče v oblasti péče o duševní zdraví
 2. Nová podoba Ročenky psychiatrie, která benefituje z výrazného rozšíření datových zdrojů resortu
 3.  Ve spolupráci s NUDZ byly zpracovány hodnotící indikátory kvality poskytované psychiatrické péče
 4.  Je mapována péče ve vznikajících centrech duševního zdraví a postup reformy v léčebnách
 5. Byl připraven informační systém obsahující  interaktivní datový zdroj pro vybrané fenomény psychiatrie
 6. Byly zpracovány metodické materiály pro realizaci průzkumných šetření (PDF, 1,5 MB), pracování dat popisujících psychiatrickou péči v ČR (PDF, 670 kB) a analytické a prediktivní výstupy projektu (PDF, 5,4 MB)

 7. Byly vytvořeny  časoprostorové modely dostupnosti psychiatrické  péče v  centrech duševního zdraví  a lůžkových zdravotnických zařízeních (PDF, 1,8 MB)

 8. Byl připraven dokument popisující proces zpracování dat poskytovatelů psychiatrické zdravotní péče pro uživatelsky přístupné vizualizace (PDF, 1,6 MB)

 9. Evaluační zpráva projektu (PDF, 1,9 MB)

Realizované klíčové aktivity

KA 1: Hodnocení parametrů pro optimalizaci psychiatrické péče

Jsou budovány zdroje referenčních dat, a to včetně vytvoření metodik pro jejich zpracování, interpretaci a zajištění vlastního informačního servisu

KA 2: Tvorba registrů

V rámci aktivity došlo k vytvoření informačního systému v následujících okruzích

 • Psychiatrická péče o děti a mladistvé;
 • Vážná psychotická onemocnění;
 • Poruchy nálady;
 • Poruchy duševního zdraví u populace ve věku 65+.

KA 3: informační systém pro psychiatrickou péči poskytovanou multidisciplinárními týmy

Byl vytvořen registr CDZ, na jehož základě je vyhodnocována jejich pilotní činnost

KA 4: Národní portál duševního zdraví

Byl vytvořen a je rozvíjen Národní portál duševního zdraví

KA 5: Sebeevaluace projektu

Byla realizována procesní a dopadová evaluace

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace