Ambulantní psychiatrická péče

Sít ambulantních poskytovatelů psychiatrických zdravotních služeb na území ČR je relativně konstantní a čítá lehce okolo 1000 zdravotnických zařízení. 

obrázek 1


Jakkoli je počet psychiatrických ambulancí zůstává v čase relativně konstantní, existují velké rozdíly v dostupnosti ambulantní psychiatrické péče mezi kraji. Nejhůře je na tom Středočeský kraj, kde na 100 tisíc obyvatel připadá necelých 6 ambulantních psychiatrů.  

obrázek 2


Geografická dostupnost, vyjádřená v minutách dojezdové vzdálenosti do sídla konkrétní psychiatrické ambulance, je uvedena na následujících mapách.

obrázek 3psychiatrie
obrázek 4dětská a dorostová psychiatrie
obrázek 5adiktologie
obrázek 6sexuologie

V roce 2020 poskytovatelé psychiatrických ambulantních služeb ošetřili více než 628 tisíc pacientů. Zatímco v předchozím roce poskytli péči více než 637 tisícům nemocných, v roce 2020 jejich počet zhruba o 1,5 % klesl (o 9 559 osob). Psychiatrické ambulantní ošetření vyhledalo v roce 2020 více žen (62 %) než mužů (38 %). Stejně jako v předchozích letech bylo ošetřeno nejvíce pacientů s diagnózou neurotické, stresové a somatoformní poruchy (37,3 %); druhou nejčastější diagnózou byly organické duševní poruchy spolu s Alzheimerovou chorobou (14,7 %).

obrázek 7

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace