Ambulantní psychiatrická péče

Počet pacientů v ambulancích pečujících o duševní zdraví neustále narůstá. V roce 2017 bylo na odděleních a pracovištích psychiatrie provedeno 2 924 tisíc vyšetření/ošetření a bylo ošetřeno 652 780 pacientů. Nejčastějšími diagnózami, pro které pacientu vyhledají ambulantní pomoc, jsou neurotické (46 % v roce 2017) a afektivní poruchy (20 % v roce 2017). Dalšími častými poruchami jsou organické duševní poruchy (13 %), schizofrenie (10 %) a poruchy vyvolané návykovými látkami (8 %). 

obrázek 1

Psychiatrickou péči obecně vyhledávají častěji ženy než muži. Jejich podíl na celkovém počtu vyšetření i na počtu pacientů je dlouhodobě přibližně 60 %.

obrázek 2

V roce 2018 bylo z důvodu psychických obtíží ambulantně ošetřeno 650 000 pacientů (6,2 % populace České republiky). Počet osob v psychiatrických ambulancích se meziročně zvyšuje o cca 2 %. Nejvyšší nárůst je pacientů s demencí (7–8 % ročně) a úzkostnými poruchami (4–5 % ročně).

obrázek 3

Počet psychiatrických ambulancí zůstává v čase relativně konstantní, nicméně existují velké rozdíly v dostupnosti ambulantní psychiatrické péče mezi kraji. Nejhůře je na tom Severočeský a Středočeský kraj, kde na jednu psychiatrickou ambulanci připadá více než 8 tisíc pacientů.

obrázek 4

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace