Lůžková psychiatrická péče

Akutní lůžková péče je v ČR tradičně poskytována na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic. Jakkoli počet lůžek akutní psychiatrické péče mezi lety 2010 a 2017 postupně klesal z 1409 na 1340 lůžek, jejich podíl na lůžkovém fondu i díky redukcím v dalších segmentech postupně narostl z původních 5,1 na téměř 5,4 %. Od roku 2018 počet akutních psychiatrických lůžek postupně mírně narůstá.

obrázek 1Vývoj počtu lůžek na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic


Vedle poskytování akutní lůžkové péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic dochází v kontextu změn reformy psychiatrické péče k transformaci psychiatrických nemocnic a léčeben, které postupně redukují lůžkový fond následné péče a v souladu s potřebami domovských regionů začínají poskytovat péči akutní.  

obrázek 2Změny počtu lůžek akutní a následné lůžkové psychiatrické péče v psychiatrických nemocnicích/léčebnách


Díky této transformaci postupně geografická dostupnost akutní lůžkové péče v ČR roste.  Zatímco v roce 2018 muselo 37 % obyvatel ČR cestovat za akutní lůžkovou psychiatrickou péčí déle nežli 30 minut jízdy autem, v roce 2021 to bylo již jen 31 % obyvatel.  kutní lůžka psychiatrie jsou nyní k dispozici ve všech krajích ČR.

obrázek 3Dostupnost akutní lůžkové péče v roce 2018
obrázek 4Dostupnost akutní lůžkové péče v roce 2019
obrázek 5Dostupnost akutní lůžkové péče v roce 2020
obrázek 6Dostupnost akutní lůžkové péče v roce 2021

Lůžkový fond následné lůžkové péče v psychiatrických nemocnicích a léčebnách je postupně redukován tak, jak postupuje reforma psychiatrické péče a rozvíjí se služby pro komunitní podporu a zdravotní péči o osoby s problémy v oblasti duševního zdraví. Za 11 let počet lůžek následné péče v psychiatrických nemocnicích/léčebnách klesl o 1278, tedy na 85 % hodnoty roku 2010. Část redukovaných lůžek byla transformována na lůžka sociální (viz meziroční pokles v letech 2012 a 2013), v posledních letech jej však lze připsat spíše změnám lůžek následné péče na lůžka akutní.

obrázek 7Počet lůžek následné lůžkové psychiatrické péče


Spolu s celkovým poklesem počtu lůžek následné psychiatrické péče došlo v posledním desetiletí k postupnému poklesu ukončených hospitalizací. Celkový pokles je dán poklesem počtu í krátkodobýchhospitalizac, množství ukončených střednědobých a dlouhodobých hospitalizací naopak lehce roste. K poklesu jejich počtu došlo pouze v roce 2020, který byl obecně výrazně poznamenán epidemiologickou situací. 

obrázek 8Vývoj počtu ukončených hospitalizací v psychiatrických nemocnicích/léčebnách


Dostupnost následné lůžkové péče, vyjádřená v minutách dojezdu autem do dané léčebny/nemocnic v roce 2021 je uvedena v následující mapě.

obrázek 9


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace