Lůžková psychiatrická péče

Péče o osoby s duševním onemocněním představuje výrazný segment českého zdravotnictví. Lůžková péče je organizována ve 22 specializovaných nemocnicích/léčebnách věnovaných následné péči, většina akutní péče je poskytována na 28 psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic. I když je hospitalizační zátěž diagnózami F00–F99 v ČR velmi vysoká, celkový počet lůžek určených k léčbě psychiatrických pacientů i počet hospitalizací u osob s duševním onemocněním v psychiatrických nemocnicích/léčebnách klesá.

obrázek 1

obrázek 1


Počet lůžek akutní psychiatrické péče v posledních letech kolísá a výrazněji se nemění, celkový počet akutních hospitalizací nicméně stále mírně roste.

obrázek 1

obrázek 1


Nejčastěji jsou akutně hospitalizovány osoby s neurotickými poruchami, schizofrenií a poruchami způsobenými užíváním alkoholu, nejméně často jsou hospitalizováni pacienti pro poruchy osobnosti a chování u dospělých, obsedantně nutkavou poruchu a mentální retardace.  Průměrná délka akutní hospitalizace se v čase zkracuje.

obrázek 1


Dostupnost akutní a následné lůžkové psychiatrické péče je znázorněna na přiložených mapkách.

obrázek 2
obrázek 3
obrázek 4

Ve Zlínském kraji a na Vysočině nebylo v roce 2018 k dispozici zádné zařízení akutní psychiatrické péče


Počet akutních psychiatrických hospitalizací posledních devět let narůstá. I když je více než dvě třetiny pacientů hospitalizováno v zařízeních akutní psychiatrické péče, zhruba 10 tisíc akutních hospitalizací ročně se uskuteční na jiných oddělení nemocnic, zejména pak na interně či neurologii. Průměrná délka těchto akutních hospitalizací je 4 dny a  téměř polovina z nich je vázána na užívání  alkoholu a jiných návykových látek.

obrázek 5


Vzhledem k neuspokojivému stavu akutní psychiatrické lůžkové péče představovala migrace pacientů za akutní lůžkovou psychiatrickou péči v minulých letech poměrně významný fenomén.

obrázek 6

Nejméně za akutní psychiatrickou péčí cestují občané Moravskoslezského a Jihočeského kraje


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace